یکی دیگر از وجه تمایز خدمات شرکت آلفا نسبت به سایر شرکت ها در ایران، مبحث آموزش استفاده از فلزیاب است. هنگام خرید فلزیاب بصورت عملی و کاملا کاربردی تمامی آموزش های مربوط به استفاده از دستگاه به مشتریان ارائه می شود. همچنین فیلم های آموزشی برای هر دستگاه بصورت مجزا که توسط تیم آلفا تهیه شده در یک عدد فلش مموری ارائه می گردد تا درصورت فراموش شدن آموزش ها مجددا مورد استفاده قرار گیرد.