خیر، تنها مرکز فروش شرکت آلفا الکترونیک فقط و فقط در شهر ارومیه می باشد