اسکنر rover c4 محصول آلمان |عمق نفوذ 12 متر

2023-06-08T13:42:21+04:3019 اسفند 1401|

اسکنر rover c4 محصولی از OKM آلمان میباشد.همه داده هایی که با اسکنر  رورسی4 در حین اسکن زمین یا اسکن مواد معدنی ثبت شده اند، می توانند به نرم افزار Visualizer 3D منتقل شوند تا تجزیه و تحلیل دقیق سه [...]